Obvestilo o varovanju podatkov, pravilnik, naša načela

Vzdrževalec spletne strani www.thermalpark.hu obvešča obiskovalce (v nadaljevanju: spletna stran) o obravnavi osebnih podatkov, organizacijskih in tehniških ukrepih v korist varovanju podatkov ter pravicah obiskovalcev in možnostih uveljavljanja teh.

Upravitelj podatkov St.Gotthard Spa & Wellness (v nadaljevanju: vzdrževalec) (sedež:9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A)

V primeru, da vzdrževalec prosi obiskovalca spletne strani (v nadaljevanju: uporabnik) osebne podatke za kakršenkoli namen, so naslednje določbe določilne.

Izjava o varovanju podatkov vsebuje osnovne informacije o obravnavi, obdelavi in vodenju evidence osebnih podatkov, ki jih uporabnik zaupa pri rabi spletne strani vzdreževalca. Če bi imeli kakršnokoli vprašanje glede obravnave vaših podatkov, vas prosimo, da se pred uporabo spletne strani obrnete na naše sodelavce, ki so zadolženi za stranke.

Izjava o varovanju podatkov se lahko kadarkoli spremeni, uporabnik je dolžan od časa do časa spletno stran preveriti in na ta način zagotoviti, da bo o morebitnih spremembah obveščen. Izjava o varovanju podatkov je začela veljati s 1. marcem 2010. Za obravnavo vaših osebnih podatkov je odgovoren vzdrževalec.

Prošnja za podatke

Za uporabo spletne strani uporabnik ponavadi ne potrebuje podati nobenih podatkov, pri uporabi nekaterih stortev pa je lahko potrebno, da uporabnik določene osebne podatke poda na razpolago vzdrževalcu.

Vzdrževalec lahko, odvisno od storitve, potrebuje naslednje osebne podatke:

 • ime in kontakt, ki vključuje e-naslov, naslov ter podatke njegovega podjetja;
 • informacije o osebnih in strokovnih zanimanjih;
 • demografske podatke;
 • vaše izkušnje glede naših izdelkov ter preference glede dostopnosti, da vam lahko ponudimo nadaljne informacije o naših izdelkih in stortivah.

1. Obravnavani podatki

Med ogledom spletne strani se avtomatsko shrani začetni in zaključni čas uporabniškega obiska oziroma se v nekaterih primerih – odvisno od nastavitve uporabniškega računalnika – še tip iskalnika in operacijskega sistema. Iz teh podatkov sistem avtomatsko ustvari statistične podatke. Vzdrževalec te podatke ne povezuje z osebnimi podatki. V primeru prijave pošlje spletna stran session ID, ki se po zapustitvi spletne strani avtomatsko izbriše.

Obravnavanje podatkov, ki so podani zaradi rabe spletne strani, poteka s prostovoljnim soglasjem uporabnika.

Vzdrževalec prosi, da „Mladoletni“ - na podlagi predpisov – pravnih poslov (nakup ali kakršenkoli drug posel) ne izvajajo brez dovoljenja staršev ali zakonitega zastopnika.

2. Cilj obravnave podatkov

Obravnava podatkov služi sprotnemu povezovanju med registriranimi uporabniki, ki uporabljajo storitve spletne strani, in vzdrževalcem ter raziskovanju javnega mnenja. Nadalje podatke uporablja in obravnava izključno z namenom, da bi lahko uporabniku nudil storitev na višjem nivoju, posebej na naslednjih področjih:

 • k odgovarjanju na njegova vprašanja, ki jih je postavil na spletni strani;
 • k posredovanju naših novic;
 • k notranji evidenci;
 • k razvoju vsebine spletne strani;
 • k informiranju o osvežitvi spletne strani;
 • k preoblikovanju vsebine spletne strani;
 • k temu, da našim uporabnikom dostavimo publikacije, ki jih naroči na naši spletni strani;

Vzdrževalec lahko stopi v kontakt z uporabnikom preko e-pošte, telefona, faksa ali pisma, razen če je katerega od teh uporabnik označil kot preferenco.

Čas obiska in sprejemanje ter shranitve tipa iskalnika in operacijskega sistema služi izključno statističnim ciljem.

Vzdrževalec osebne podatke ne uporablja za namene, ki niso označeni. Obravnava podatkov poteka s prostovoljnim soglasjem uporabnika.

Vzdrževalec zaupno obravnava vse podatke in dejstva, ki so povezane z uporabnikom in jih uporabi le za razvoj svojih storitev, za promocijo oglasnih površin, lastne raziskave ter pripravo lastne statistike. Predstavitev izkazov teh podatkov poteka le v obliki, ki ni primerna za to, da bi lahko identificirali posamezne uporabnike.

Vaših osebnih podatkov brez vašega soglasja vzdrževalec ne posreduje, ne objavi, ne proda oziroma ne da v najem in ne dovoli tretji osebi dostopnost do njih, razen če so potrebni zaradi ciljev, ki so objavljeni v tej Izjavi o varovanju podatkov, ali pa to predpisuje pravna norma.

Če želi vzdrževalec podati informacije o izdelkih in možnostih, ki zanimajo uporabnika, bo to izvedel s pomočjo pošte, telefona, faksa ali e-pošte, razen če je uporabnik katero označil kot preferenco.

S tem, ko uporabnik zaupa svoje osebne podatke, ima možnost, da označi opcijo, da njegove podatke vzdrževalec ne sme uporabiti za marketinške namene. Če uporabnik izbere to opcijo, ga vzdrževalec ne poišče z direktnim marketinškim namenom. V tem primeru prosimo, da stopite v kontakt z vašim call centrom. Če je uporabnik stranka vzdrževalca, ali pa je že prej prosil infomacije o njegovih izdelkih, se lahko zgodi, da bo o izboru svojih izdelkov obveščal tudi prkeo e-pošte, razen če uporabnik ne prosi prav nasprotnega.

Če je uporabnik spletni strani zaupal svoje osebne podatke, ker želi obveščanje o storitvah vzdrževalca preko e-pošte, bo to še naprej dobival po e-pošti, razen če prosi nasprotno. V ostalih primerih, ko zaupa vzdrževalcu osebne podatke, ima možnost, da izbere, ali bi rad dobil takšnovrstno obveščanje tudi preko e-pošte.

3. Čas obravnave podatkov

T. i. Session ID se po zapustitvi spletne strani avtomatsko izbrišejo.

Vzdrževalec ne prevzema odgovornosti za že izbrisane, a s pomočjo spletnih iskalnikov vseeno shranjene strani. O odstranitvi teh mora poskrbeti obratovalec iskalnika.

4. Dostopniki do podatkov, obdelovalci podatkov

K osebnim podatkom uporabnikov imajo dostopnost sodelavci vzdrževalca.

Osebnih podatkov, razen označenih, vzdrževalec ne izdaja tretji osebi. To ne velja za morebina zakonsko predpisana, obvezna posredovanja podatkov, ki se lahko zgodijo le v izrednih primerih. Vzdrževalec pred vsako oblastveno prošnjo podatkov preveri, ali je pri določenem podatku opravičena pravna podlaga posredovanja podatkov.

5. Pravice uporabnikov glede obravnave njihovih osebnih podatkov, brisanje podatkov

Pravna podlaga obravnave podatkov je prostovoljno soglasje uporabnikov.

Uporabniki lahko prosijo obveščanje o obravnavi njihovih osebnih podatkov. Vzdrževalec na podlagi prošnje poda prizadetim obveščanje o njihovih obravnavanih podatkih, cilju, pravni podlagi, času obravnave podatke, poimenovanju, naslovu (sedež: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A) vzdrževalca in dejavnostih, ki so povezana z obravnavo podatkov. Nadalje obvešča tudi o tem, kdo in s kakšnim namenom dobi oziroma je dobil podatke. Obveščanje lahko prosite na poštnem naslovu vzdrževalca (sedež: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A) oziroma na e-naslovu .

Na zgoraj omenjenih kontaktih lahko zaprosite za popravo ali brisanje osebnih podatkov uporabnika.

Podatke uporabnika izbrišemo, če storitve spletne strani ne uporablja primerno, ali če sam prosi za to. Brisanje se izvede naslednji delovni dan po začetku potrebe po brisanju, in sicer v 24 urah.

Vzdrževalec daje velik poudarek na varnost osebnih podatkov. Za to, da bi preprečili neupravičen dostop do osebnih podatkov, uporabljamo primerne fizične, elektronske postopke v korist varovanju on-line prispelih podatkov.

6. Podatkovarstveni ukrepi

Vzdrževalec shrani osebne podatke na serverjih Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. - Pelikán Palace Irodaház www.webshark.hu), ki so varovani s 24-urnim osebnim varstvom in so dostopni na največji madžarski spletni mreži.

7. Možnosti uveljavljanja pravic

Uporabnik, ki čuti, da je vzdrževalec kršil pravice varovanja njegovih osebnih podatkov, lahko uveljavi svojo zahtevo pri civilnem sodišču, ali zaprosi za pomoč varuga varovanja podatkov. Podrobnejše zakonske predpise o tem in obveznostih vzdrževalca glede varovanja osebnih podatkov ter o javnosti splošnih podatkov vsebuje zakon LXIII. iz leta 1992.

Pri izoblikovanju Izjave o varovanju podatkov smo upoštevali zakona LXII. iz leta 1992 – o varovanju osebnih podatkov in javnosti splošnih podatkov – in VI. iz leta 1998 – o varovanju posameznikov med strojno obdelavo osebnih podatkov.

8. Obvestilo o nevarnosti, ki ogroža zasebno sfero

Z uporabo interneta so možne različne, za zasebno sfero grozeče nevarnosti.

Obveščamo vas, da je vaše mnenje, ki ga zapišete na spletni strani, oseben podatek, iz katerega se lahko sklepajo vaši podatki, vaše poreklo, tudi politično mnnje. Ti podatki postanejo dostopni vsakomur.

Predlagamo, da zaradi varovanja lastnih osebnih podatkov, uporabite t.i. PET technologijo (gre za tehnologijo, ki krepi privatno sfero). O tem najdere infomracije na številnih spletnih straneh.

9. Pomembni spletni naslovi

Privátszférát erősítő technológia

Adatvédelmi információk

Naslov: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A

Telefon: +36/94/554-324

Fax:+36/94/554-325

Recepcija: +36/94/553-553

E-mail: