Spletna stran Pogoji uporabe – Pravna izjava

Prosimo, da pred uporabo strani natančno preberete naslednje pogoje in se prepričate, da jih pravilno razumete. Prosimo, da preberete tudi Izjavo o varovanju podatkov.

To spletno stran (v nadaljevanju: spletna stran) in na spletni strani nahajajoče informacije, komunikacije, softver, slike, programske kode, videoposneteke, besedila, glasbo, grafiko, zvok in druga gradiva ali storitve (skupaj: vsebine) vzdržuje St.Gotthard Spa & Wellness (v nadaljevanju: vzdrževalec) za uporabnike njegovih izdelkov ali storitv ter člane javnosti zaradi spodaj navedenih zakonskih ciljev.

Obiskovalec spletne strani (v nadaljevanju: uporabnik) z dostopom do spletne strani oziroma z uporabo spletne strani sprejme in upošteva naslednja uporabniške pogoje spletne strani.

1. Sprejemanje pogojev; veljavno pravo

Z odprtjem spletne strani, brskanjem in/ali uporabo sprejmate in podpirate upoštevanje naslednjih pogojev (v nadaljevanju: pogoji) in določenih predpisov. Uporabnik torej izjavi, da je upravičen v svojem imenu ali v imenu zastopane osebe sprejeti pogoje. Če katerikoli izraz teh pogojev razveljavi državni predpis, zakon, odredba ali druga regulacija oziroma pravnomočna sodba sodišča, ne sme vplivati na izvršljivost ostalih izrazov pogojev.

Če ne sprejmete pogoje, ne smete uporabljati spletne strani.

Vzdrževalec lahko kadarkoli spremeni, modificira ali prekliče dostop ali vsebino strani, zato mora uporabnik pri vsakem obisku preveriti pogoje uporabe spletne strani.
Dokumenti, ki jih najdemo na spletni strani, imajo lahko nadaljne pogoje, ki jih predstavi dani dokument.

2. Upravičenost do dostopa

Vzdrževalec lahko kadarkoli spremeni, prekliče ali ukine upravičenost dostopa do spletne strani.

3. Pogoji in izrazi glede uporabe vsebine

A Tartalmat szerzői jog védi. Copyright © Üzemeltető Minden jog fenntartva. A tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi.
A Weboldal teljes tartalma az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető társaság részére a Tartalom használatára jogot adó más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi.

Vsebino ščiti avtorska pravica. Copyright © Vzdrževalec Vse pravice pridržane. Vsebino ščiti avtorska pravica, mednarodni sporazumi in vsi narodni predpisi.
Celotna vsebina spletne strani je umska last vzdrževalca.

Možnost dostopa do spletne strani oziroma katerikoli element vsebine se ne sme razumeti kot kakršnokoli dovoljenje za uporabo umske lasti, ki se pojavi na spletni strani niti posredno niti sklicevalno niti na kakršenkoli drug način brez pisnega dovoljenja vzdrževalca ali za to primerne osebe. Vzdrževalec uporabniku ne daje nobene izražene ali implicitne pravice glede umske lasti vzdrževalca ali tretje osebe, ki se pojavi na spletni strani. Uporabnik brez predhodnega pisnega dovoljenja vzdrževalca ali primerne tretje osebe ne sme vsebine niti delno niti v celoti kopirati, reproducirati (čeprav z ustvarjanjem sklicevanj ali drugih metod), modificirati, ne sme dati ali vzeti v najem, ne sme prodati, ustvariti iz njih izpeljana dela, naložiti, posredovati in širiti. Umsko last, ki jo najdemo na spletni strani, je v originalu ali prepisani obliki v medijih prepovedano objaviti, prav tako pa tudi delno ali v celoti shraniti na računalniku.

Če vzdrževalec posebej ne napove, so na spletni strani videna in prebrana gradiva zaščitena z avtorsko pravico in je njihova uporaba brez pisnega soglasja vzdrževalca prepovedana, razen, če Pogoji uporabe spletne strani ali besedilo na spletni strani razpolaga drugače. Slike, fotografije in ilustracije, ki so predstavljane na spletni strani, so last vzdrževalca, ali pa jih uporavlja z dovoljenjem. Vsaka neupravičena uporaba slik lahko krši zakone avtorskih pravic, zaščitne znake, osebne pravice, zakone o reklamah, telekomunikacijske predpise in zakone. Neupravičena uporaba povzroči kazenske in državljanske pravne posledice. Vzdrževalec lahko zahteva prenehanje kršitve zakona in povrnitev škode.

Vzdrževalec dovoljuje, da uporabnik za lastne nekomercialne potrebe uporabe prenese ali nastisne določene dele gradiva, ki so na spletni strani. V gradivih, ki jih prenese s spletne strani, ne sme spremeniti informacije o lastninski pravici ter jih ne sme izbrisati.

4. Strinjanje

Vzdrževalec se strinja pravili braskanja spletne strani na računalniku ali mobitelu oziroma se strinja s tiskanjem izvlečkov za lastne – nekomercialne – potrebe. Če imate namen oglaševati, je za kopiranje treba pridobiti pisno soglasje vzdrževalca. Z vidika pravilnika se za propragiranje šteje nadaljna uporaba delov strani, shranjevanje v bazi podatkov, omogočanje možnosti prenosa, omogočanje komercialnega prometa. Nekateri dokumenti spletne strani imajo dodatne pogoje, ki so našteti v posameznih dokumentih.

5. Obravnava gradiv, ki so bila poslana spletni strani

(če uredniška komisija razvoja spletne strani omogoči uporabnikom, da svoja gradiva, spise, slike, objave ali katerokoli druga gradiva objavijo na spletni strani vzdrževalca, so glede obravnave teh gradiv določilna naslednja pravila.)

Za naložitev vsebine na spletni strani je odgovorna uredniška komisija, ki ima pravico, ampak je to ne obvezuje, da na spletno stran naloži gradiva, ki jih uporabnik posreduje vzdrževalcu spletne strani.

Nobena vzdrževalcu posredovana komunikacija preko strani ali elektronske pošte se NE SME upoštevati kot zaupna.
Uporabnik se zaveže, da komunikacija ali gradivo ne vsebuje nezakonsko, ali z vidika objave na drugačen način neustrezne vsebine, da stori vse za to, da pri kakršnikoli komunikaciji ali pred pošiljanjem gradiva odstrani viruse ali druge škodljive elemente oziroma da je gradivo, ki ga želi posredovati, v njegovi lasti, ali ima neomejeno uporabniško pravico do tega, da ga posreduje vzdrževalcu.

Uporabnik s posredovanjem različnih vsebin (kot na primer komentarji, pisna mnenja, slike in podobno) prepušča vzdrževalcu spletne strani vso pravico, vključno s pravico objavljanja gradiva, kakršnokoli uporabo, morebitne okrajšave, modificiranje ali odstranjevanje.
Vzdrževalec se ni dolžan zadržati pri reprodukciji, objavi ali uporabi v kakršnikoli drugi obliki komunikacije ali gradiva. Vzdrževalec lahko prosto uporabi vsebino takšnih komunikacij ali gradiv za kakršenkoli namen, med njimi za razvoj izdelkov ali storitev, proizvodnjo in/ali trženje. Ideje, obnovitve, pojme, metode in know-how lahko uporabi tako, da pošiljatelju ne dolguje ničesar.

Uporabnik se strinja, da se lahko od tega trenutka naprej pravice izvajajo brez protivrednosti, časovno in prostorno niso omejene in se lahko preko vzdrževalca spletne strani prepuščajo tretji osebi; sprejme tudi to, da ne sproži postopek zoper vzdrževalcu zaradi naložene vsebine.
Uporabnik sprejme, da zoper vzdrževalca ne sproži noben pravniški korak glede posredovane vsebine oziroma razbremeni vzdrževalca, če tretja oseba sproži kakršenkoli postopek zoper vzdrževalcu zaradi vsebine, ki ga je posredoval uporabnik. Vzdrževalec ni zmožen preverjati vsebine, ki jo objavljajo uporabniki spletne strani. Vzdrževalec ne prevzame odgovornosti za objavljene vsebine in informacij, njihovih avtentičnosti in natančnosti. Vzdrževalec lahko na podlagi svoje presoje kadarkoli odstrani katerokoli vsebino, ki jo uporabniki objavijo.

6. Pogoji objave gradiva

Gradiva za objavo na spletni strani, ne smejo kršiti osebne pravice (kot so na primer avtorska pravica, pravica zaščitnega znaka). Vzdrževalec spletne strani sprotno ne preverja gradiva, ki jih na spletni strani objavljajo uporabniki, prav tako se z njimi ne identificira ter jih ne priznava kot lastnino.

Uporabnik je dolžan se pred objavo gradiva prepričati o tem, da razpolaga z vsemi pravicami in soglasji, ki so potrebni za objavljanje. V nasprotnem primeru mora uporabnik pridobiti potrebne pravice in soglasja; se je dolžan prepričati, da gradivo ne vsebuje nezakonske ali iz vidika objave na kak drugačen način neustrezne vsebine; je dolžan vse storiti za to, da pregleda in odstrani viruse ali druge elemente, ki lahko kvarijo ali škodijo.
Vzdrževalec spletne strani ni dolžan preveriti, ali lahko s strani uporabnika deljene vsebine kršijo pravice tretje osebe. V primeru kršenja prisotnih pogojev uporabnik prevzema odgovornost in mora vzdrževalcu spletne strani nadomestiti škodo ali morebitne odhodke. To vsebuje tudi zadostitev potreb tretje osebe, vsebujoč plačilo zagovarjanja, ki pride v poštev v primeru prekrška uporabnika zoper vzdrževalcu spletne strani.

7. Pogoji brisanja gradiv

Uporabnik ima odgovornost, da o svojih gradivih, ki so objavljena na spletni strani, naredi varnostne kopije, če so mu gradiva pomembna. Vzdrževalec spletne strani ne prevzame odgovornosti, če se takšna gradiva zaradi brisanja podatkov ali modificiranja izgubijo in jih ni dolžan ohraniti v nobeni obliki.

8. Modificiranja

Vzdrževalec lahko kadarkoli, brez opozorila, delno ali v celoti modificira ali odstrano vsebino. Vzdrževalec lahko od časa do časa modificira sedanje pogoje. Uporabnik se z uporabo spletne strani strinja, da so za njega modifikacije obvezne, in sprejme, da to stran odpre, da bi preveril, kakšne pogoje mora upoštevati.

9. Zunanja sklicevanja

Da bi zagotovil obiskovalcem čim bolj dragoceno vsebino, se lahko vzdrževalec sklicuje na različne zunanje spletne strani. Pri odprtju sklicevanj zunanjih strani ste še pred uporabo določene strani dolžni prebrati in sprejeti njihove uporabniške pogoje. < br /> Uporabnik sprejme, da vzdrževalec nima nad sklicevanimi strani pravice preverjanja niti takrat, če je zunanja stranka v stiku z vzdrževalcem. Vzdrževalec ne prevzema nobeno odgovornost za vsebine sklicevanih strani. Sklicevanja, ki se kažejo na drugi strani, služijo le udobju uporabnikom spletne strani.

10. Izključitev odgovornosti

Vse informacije, ki so objavljene na spletni strani, so na voljo z namenom osnovnega obveščanja.
Poleg tega, da želi vzdrževalec podati na spletni strani točne in sveže informacije, ni odgovoren za morebitno nenatančnost informacij. Vzdrževalec zagotavlja stran in njene vsebine na „as is” (tako kot je) način in ne prevzema nobene odgovornosti glede dosegljivosti, natančnosti, zanesljivosti in vsebine spletne strani ali sklicevanih strani.
Vzdrževalec v največji meri, ki jo dopuščajo predpisi, izključuje vso odgovornost, jamstvo itd.

Razen tega vzdrževalec ne prevzema odgovornosti za moteno in napačno delovanje spletne strani, napake popravita spletna stran in server, ki omogoča dostop spletne strani. Spletna stran je tako kompatibilna z vsemi, preko uporabnika uporabljenimi hardverji in softverji. Predpisi ne omogočajo brezpogojno izključitev nekaterih grancij, tako se lahko zgodi, da zgoraj omenjene izključitve se na vas ne nanašajo.

11. Omejevanje odgovornosti

Z dostopom do spletne strani, z njeno uporabo, neuporabniškim stanjem ali neprimernim delovanjem – sem štejemo tudi to, da je server brez virusov in drugih škodljivcev –, z morebitnimi pomanjkljivostmi, zamujanjem informacij ter uporabo gradiv vzdrževalec ne prevzema nobene odgovornosti.
Vzdrževalec ne prevzema nobene odgovornosti zaradi posrednih ali neposrednih škod, ki nastanejo zaradi zgoraj omenjenih dejstev. Odgovoren ni niti za nastajajoče stroške, izgubljene dobičke ali ukinitev posla. Predpisi ne omogočajo brezpogojno izključitev nekaterih garancij, tako se lahko zgodi, da se zgoraj omenjene izključitve na vas ne nanašajo.

12. Zaščitni znaki

Vzdrževalec si pridržuje vso – tukaj ni izrecno ustaljeno – pravico. Uporaba zaščitnih znakov, sloganov in drugih vsebin spletne strani je prepovedana, če ni usklajena s tem pravilnikom in s predpisi.
Uporabnik si ne pridobi niti licence niti pravice, da bi uporabljal katerokoli komercialno oznako ali znak, ki se nahaja na spletni strani.

13. Razno

Lastninsko pravico izvira si pridržuje razvijalec spletne strani Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. - Pelikán Palace Irodaház www.webshark.hu). (Z izvirom poimenujemo vse dele, elemente spletne strani, ki jih ne ustvarita vzdrževalec ali uporabnik.) Glede slikovnih in besedilnih vsebin spletne strani WebHosting Kft. ne prevzemamo nobene odgovornosti.
Izvir kot umska last spada pod avtorske pravice na podlagi c. točke 2. odstavka 1. § zakona LXXVI. iz leta 1999.

Naslov: 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A

Telefon: +36/94/554-324

Fax:+36/94/554-325

Recepcija: +36/94/553-553

E-mail: